Reklame

Reklame

  Pored pronalaženja pogodnih lokacija, bavimo se izradom i izgradnjom svih vrsta medija na kojima se reklamni materijal montira (pano, megaborad, bilbord, nosač zastave…) Vršimo montažu svih vrsta reklamnog materijala (PVC, Mash, papir…) na dostupnim…
Opširnije...
Telekomunikacije

Telekomunikacije

  Vršimo montažu razne telekomunikacione opreme. Po završetku instalacija pristupamo izvršenju funkcionalnih testova, koji služe za razna stručna merenja kao…
Održavanje i čišćenje

Održavanje i čišćenje

  Rešavanje problema prodora vode na fasadama i njihova zaštita – sanacija dilatacionih spojeva Čišćenje snega i leda sa krovova…
Rekonstrukcija

Rekonstrukcija

  Antikorozivna zaštita Farbanje dimnjaka Čišćenje dimnjaka Montaža čeličnih konstrukcija na dimnjake Montaža instalacije na dimnjake Bušenje rupa u dimnjacima…
Građevinski radovi

Građevinski radovi

  Sve vrste zanatskih radova tehnikom rada s užeta (bez skele) Molersko - farbarski radovi Montaža i demontaža stakala Montaža…
Konstrukcije

Konstrukcije

  Montaža čeličnih konstrukcija Varenje na visini Montaža prohromskih ograda
Izolacija

Izolacija

Hidroizolacija Termoizolacija  

Oprema

Prilikom izvođenja radova koristimo savremenu alpinističku opremu renomiranih svetskih proizvođača.

Za izvođenje ovih poslova potrebno je poznavanje alpinističkih pravila kao i svih posebnih pravila vezanih za opremu koja se koristi. Prilikom izvođenja radova sarađujemo sa firmama iz oblasti bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, kao i sa firmama iz drugih građevinskih oblasti.

Naš tim

photo2
U naš tim angažovali smo lica koja poseduju veliko iskustvo u bavljenju alpinističkim radovima, a prvenstveno tehnikom rada sa užetom.

Za svako radno mesto posedujemo Akt o proceni rizika, a svaki član tima ima potrebne sertifikate o stručnoj osposobljenosti i lekarska uverenja o zdravstvenoj sposobnosti. Više detalja naći ćete na sledećoj stranici:

O nama

Alpinistički visinski radovi

Visinski alpinistički radovi su posebna tehnika (pristup užetom - alpinistički metod), koja omogućava izvođenje najzahtevnijih radova na teško pristupačnim mestima. Sam metod rada je takav da isključuje angažovanje skupih i prostorom limitiranih građevinskih mašina, skela i drugih pomagala, pa je samim tim omogućena velika ušteda finansijskih sredstava. Ovaj metod je omogućio da ne postoji mesto prilikom izvođenja visinskih radova kojem se ne može prići i gde radovi ne mogu da se obave. Spektar radova na kojima smo angažovani je ogroman:
  • Sve vrste završnih građevinskih i zanatskih radova i sanacija svih površina

  • Saniranje, zamena, ugradnja i montaža svih elemenata na krovovima i fasadama

  • Farbanja i čišćenja silosa i dimnjaka kao i sve ostale vrste radova

  • Ugradnja i zamena svih vrsta termo i hidroizolacija na fasadama i krovovima

  • Pranje i održavanje svih fasadnih i krovnih površina, kao i čišćenje snega i leda

  • Montaža i demontaža reklama, bilborda, murala, reklamnih panoa i rasvete

  • Montaža telekomunikacione opreme, baznih stanica i kompletnih instalacija