fotografija 002

 

 • Sve vrste zanatskih radova tehnikom rada s užeta (bez skele)
 • Molersko - farbarski radovi
 • Montaža i demontaža stakala
 • Montaža i demontaža elemenata rasvete
 • Montaža, demontaža, čišćenje i održavanje kišne kanalizacije – horizontalnih oluka, vertikalnih slivnika i kolektora za vodu
 • Demontaža starih i montaža novih dimovodnih kanala na objektima keteringa
 • Ugradnja slojevite toplotne, zvučne i hidroizolacije: stiropor, stirodur, tankoslojni malter, demit fasada
 • Zamena dotrajalog zaptivnog materijala novim, sanacija prslina i otvora na fasadi specijalnim vrstama
 • Saniranje spojeva i delova fasade sklonih padu
 • Sanacija krovnih opsivki, vetarlajsni, oluka i slivnika
 • Zaštita od ptica